The Money Blog

Lorem ipsum dolor sit amet, metus at rhoncus dapibus, habitasse vitae cubilia odio sed. Mauris pellentesque eget lorem malesuada wisi nec, nullam mus. Mauris vel mauris. Orci fusce ipsum faucibus scelerisque.

Wat is informatiebeveiliging?

basics nl Feb 09, 2024

Informatiebeveiliging gaat over het beveiligen van informatie. De verzameling van gegevens (data) die in IT-systemen zijn opgeslagen moeten beschermd worden. Laten we daarbij de systemen van leveranciers waarop jouw bedrijfsdata staat, de laptops en andere apparaten, die medewerkers thuis hebben liggen ook niet vergeten.

De drie basisprincipes van informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging draait om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van data en systemen binnen organisaties, ook beter bekend als de BIV Classificatie. Hoe hoger een score per onderdeel, hoe beter de beveiliging.

Beschikbaarheid (availability)

Dit principe gaat over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie en de gevolgen wanneer deze informatie niet beschikbaar is.

Integriteit (integrity)

Integriteit gaat over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van gegevens. Hoe vervelend is het als deze informatie onvolledig is, fouten bevat of niet op het juiste moment de kwaliteit heeft die je wilt?

Vertrouwelijkheid (confidentiality)

Maak vertrouwelijke informatie alleen beschikbaar voor mensen die daar toegang voor moeten krijgen. Dit vraagt om goede informatiebeveiliging.

Waarom is informatiebeveiliging belangrijk?

Met de snelle ontwikkelingen binnen ons digitaal tijdperk ervaren we dat informatiebeveiliging een steeds grotere rol speelt bij zakelijke en persoonlijke informatie. Iedere dag hebben we in ons leven te maken met informatiebeveiliging, variërend van het verzamelen of opslaan van data.

De belangrijkste reden waarom informatiebeveiliging van belang is heeft te maken met datalekken. Een datalek is de grootste nachtmerrie voor iedereen organisatie. Hackers krijgen toegang tot vertrouwelijk bedrijfsinformatie die ze kunnen doorverkopen aan derde partijen. Afhankelijk van de grootte van het datalek kunnen de gevolgen hiervan enorm zijn. En dan heb ik het niet over de financiële kwesties, maar ook de reputatieschade van je bedrijf.

Maar waarom blijft informatiebeveiliging belangrijk?

Wet en regelgeving

Ieder bedrijf in Nederland moet voldoen aan bepaalde standaarden intern. Denk bijvoorbeeld aan de bewaartermijnen voor financiële informatie en personeelsdocumenten. Sinds 2018 kennen we de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die onze persoonsgegevens beschermt.

Zakelijke belangen

Bij een zakelijke samenwerking komen verschillende gegevens bij elkaar. Hierdoor krijgen meerdere partijen toegang tot systemen en ook meer informatie. Het is belangrijk dat dit proces op een veilige en vertrouwelijke manier wordt uitgevoerd. Als dit niet gebeurt, ontstaat er een datalek.

Daarom hebben organisaties steeds meer behoefte naar een vertrouwde partner die op een veilige manier omgaat met informatie. Met een ISO27001 certificering laten bedrijven zien dat ze voldoen aan de internationale standaard voor informatiebeveiliging.

Welke onderdelen vallen onder informatiebeveiliging?

Om jouw informatiebeveiliging op orde te krijgen, is het belangrijk om de basis op orde te hebben. Dat begint met een goed beleid voor informatiebeveiliging. De meeste plannen omvatten de volgende punten:

Huidige situatie in kaart brengen

Begin met het inventariseren van de huidige situatie. Welke systemen, gegevensstromen en beveiligingsmaatregelen zijn er? Breng in kaart wat je organisatie al doet om cyberdreigingen te voorkomen.

Risico analyse

Alles draait om risico’s. Dit proces gaat over het identificeren van potentiële dreigingen en kwetsbaarheden waarmee de organisatie mee te maken kan krijgen. Het doel is om de mogelijke impact van beveiligingsincidenten te begrijpen en prioriteiten te stellen op basis van de ernst van de risico's.

Maatregelen implementeren

Op basis van de risico analyse worden passende beveiligingsmaatregelen ontwikkeld en geïmplementeerd. Denk aan het opzetten van oplossingen, het opstellen van beleidslijnen en procedures en bewustwordingstrainingen.

Evalueren

Meet de inzet van de genomen maatregelen via een evaluatie. Dit gaat over het monitoren van beveiligingsincidenten, uitvoeren van testen en het analyseren van wijzigingen binnen de bedrijfsomgeving. Evaluaties zorgen voor nieuwe inzichten en prestaties van beveiligingsmaatregelen.

Bijsturen en waarborgen

Leer vanuit de evaluatie en neem de belangrijkste aandachtspunten mee naar de toekomst. Het niveau over informatiebeveiliging moet hoog blijven binnen een organisatie.

Verantwoordelijkheid van informatiebeveiliging

Uiteindelijk geloof ik dat de verantwoordelijkheid van informatiebeveiliging bij iedere werknemer binnen de organisatie ligt. Daarmee wil ik zeggen dat we samen ervoor zorgen dat we in een veilige digitale omgeving werken.

Uiteraard zijn er specifieke beroepen met betrekking tot informatiebeveiliging:

  • Chief Information Security Officer (CISO)
  • Information Security Officer (ISO)
  • ICT-beveiligingsmanager
  • ICT-beveiligingsspecialist

Bewustzijn over informatiebeveiliging

Wie is de grootste risicofactor binnen de organisatie? Ja dat ben jij en je collega’s samen. Dat lees je goed, want het personeel is de grootste dreiging binnen bedrijven.

Dat klinkt gek, maar het is wel zo. Het beste wat je kan doen, is het risico zo klein mogelijk houden en dat begint bij bewustzijn.

Met een bewustzijnstraining vergroot je de kennis van het personeel. Hierdoor beperk je de kans dat er een cyberincident plaatsvindt. Ben je op zoek naar een training of heb je advies nodig over grip op informatiebeveiliging? Dan help ik je graag verder als informatiebeveiliger!

 

 

 

THE PROSPERITY NEWSLETTER

Want Helpful Finance Tips Every Week?

Lorem ipsum dolor sit amet, metus at rhoncus dapibus, habitasse vitae cubilia.